Semnarea acordului pentru implementarea unui website de prezentare

Puteți semna în partea de jos a paginii.

Conținutul acordului încheiat

§1 Definiții

 1. Conținut – Toate fișierele și textele trimise de Contractant, înainte ca proiectul să fie demarat, pe care Contractorul ar trebui să le utilizeze pentru realizarea website-ului.
 2. Conținut stock – poze / grafică / video-uri pe care Contractorul le va utiliza, după bunul său plac, pentru a realiza website-ul la cele mai înalte standarde. Contractorul este responsabil pentru obținerea licenței de utilizare comercială ale acestor materiale.
 3. Conținut nou – toate materialele care sunt trimise după demararea proiectului. De exemplu: texte suplimentare, imagini noi, pagini noi, etc.
 4. Găzduire – sau hosting – un spațiu de pe un server unde fișierele și implicit site-ul pot fi încărcate.
 5. Revizuire – o sesiune de modificări pe care Contractantul le-ar dori realizate de către Contractor. De exemplu: mutarea unei secțiuni din pagină, mutarea unui element din pagină, schimbarea culorii unui element din pagină, mărirea sau micșorarea unui element din pagină, etc.

§2 Dispoziții Generale

1. Contractorul, elaborează și supervizează proiectul în cadrul cursurilor de web design pentru

WordPress, oferind Clientului oportunitatea de a obține un site web gratuit, realizat de către

studenți în cadrul evaluării finale

2. Site-ul web creat va servi: a. Clientului – ca material de prezentare și promovare a

serviciilor/produselor; b. WAcademy – drept portofoliu; c. Studentului – drept portofoliu cât și

în cadrul evaluării finale.

3. Clientul va putea modifica conținutul site-ului web după bunul plac în urma

finalizării acestuia.

4. Informații detaliate se regăsesc în mod public pe: https://wacademy.ro/

§3 Realizarea Website-ului

1. Realizarea website-ului include:

  • Instalarea și configurarea sistemului de administrare WordPress;
  • Crearea unui site web elegant, ce urmărește tendințele globale;
  • Crearea a maximum 12 pagini;
  • Crearea unei primi pagini de prezentare unice;
  • Crearea unui șablon personalizat pentru pagini noi;
  • Crearea unei pagini unice de contact;
  • Crearea unei pagini unice pentru galeria foto;
  • La nevoie, alegerea materialelor multimedia potrivite pentru pagina de prezentare, respectiv a

  celorlalte pagini prezente pe site;

  • Completarea paginilor cu conținut (până la 24 pagini în format A4; text formatat la dimensiunea de

  12pt sau / și 30 fotografii / videoclipuri embeded în următorul format: .jpeg, .jpg, .png, .gif sau linkuri

  de YouTube, Vimeo, etc;

  • Utilizarea logo-ului furnizat de către Client;
  • Adăugarea unui Favicon;
  • Alegerea fontului potrivit;
  • Adăugarea modulului Google Maps;
  • Adaptarea site-ului pentru dispozitive mobile;
  • Adăugarea de link-uri către rețelele de socializare (maximum 5);
  • Crearea unui formular de contact (până la 10 câmpuri de text, adică: numele, numele companiei, numărul de telefon, adresa, adresa de e-mail, subiectul, mesajul, etc.) cu posibilitatea ca utilizatorii să și încarce, respectiv, să trimită fișiere;

2. Site-ul web va fi realizat în maximum 30 de zile calendaristice din momentul în care un reprezentant WAcademy confirmă că datele trimise în chestionar corespund cerințelor.

3. Chestionarele care nu ofertă suficiente informații vor fi trimise înapoi către Contractant pentru revizuiri.

4. Textele trimise în chestionar nu vor fi modificate sau corectate de către Contractor.

5. Contractorul îl va informa pe Contractant atunci când website-ul este finalizat, prin e-mail, unde va atașa link-ul acestuia.

6. Contractantul are 7 zile la dispoziție pentru a trimite pe e-mail, către managerul de proiect, o listă cu modificări punctuale ce pot fi realizate în cadrul revizuirii gratuite. Revizuirea gratuită nu poate include conținut nou. Dacă Contractantul dorește adăugarea de material nou în cadrul acestei revizuiri, Contractorul are dreptul de a taxa timpul petrecut realizării cerințelor cu 150lei+TVA/oră.

7. Dacă lista cu modificări nu este trimisă în termenul limită specificat la punctul 6, Contractorul va considera sesiunea de revizuire încheiată, nemaifiind obligat să le realizeze ulterior.

8. Contractorul va depune ce îi stă în putință pentru a realiza revizuirea website-ului în 15 zile lucrătoare, dar nu mai mult de 21 de zile lucrătoare.

§4 Obligațiile Contractantului

1.Contractantul se obligă să pună la dispoziție textele și imaginile(n.r. materialele) ce trebuie să apară pe site. De asemenea, Contractantul este de acord ca Contractorul să înceapă lucrările numai după ce materialele trimise sunt verificate și aprobate de către acesta.

2. Contractantul va pune la dispoziția Contractorului o găzduire web dedicată pentru WordPress de la partenerii noștri, GetSpace în maximum 3 zile lucrătoare de la data semnării acestui acord.

3.Contractantul va trimite materialele în cel mai clar, specific și concis mod pentru ca website-ul să poată fi realizat la cel mai înalt nivel:

 • Textele, tabelele, indicațiile și notițele trebuie trimise prin intermediul formularului pentru conținut. Acest formular va fi trimis prin e-mail după ce Contractantul pune la dispoziție găzduirea web necesară proiectului.
 • Materialele care trebuie plasate pe anumite pagini, respectiv, în locuri specifice vor veni alături de mențiunile aferente.
 • Materialele trebuie să fie trimise într-un singur e-mail către managerul de proiect alocat. Dacă dimensiunea fișierelor nu permite trimiterea lor într-un singur e-mail, se va utiliza un serviciu terț de transfer a datelor(ex: wetransfer.com, Google Drive, DropBox, etc) iar link-ul către acestea va fi inclus în e-mail.

4. Contractantului îi revine sarcina de a verifica corectitudinea datelor trimise și de a se asigura că datele primite de la Contractor corespund celor trimise.

5. În urma realizării website-ului, Contractantul se obligă să ofere o recenzie(feedback) despre modul în care s-a derulat colaborarea pe https://wacademy.ro/testimoniale/

§5 Obligațiile Contractorului

 1. Contractorul va realiza website-ul conform specificaților de la secțiunea §3.
 2. Contractorul se obligă să încarce website-ul realizat în cadrul proiectului pe domeniul web

  furnizat de Contractant. Dacă Contractantul dorește mutarea website-ului deja finalizat pe un alt domeniu față de cel inițial, Contractorul are dreptul de a taxa această operațiune cu 100lei+TVA.

 3. Contractorul va trimite, după încheierea sesiunii de revizuire, datele de acces și un manual de utilizare Contractantului.
 4. Contractorul va păstra datele din contract confidențiale. Singurele persoane sau entități juridice care vor avea acces la aceste date sunt cele implicate în mod direct în realizarea proiectului.

§6 Dispoziții Finale

 1. Prezentul acord va fi guvernat de legislația României. În cazul unor eventuale dispute sau conflicte rezultate în urma acestui acord, părțile terțe se obligă să caute o soluționare amiabilă. În cazul în care părțile nu pot ajunge la un numitor comun, acordul va fi soluționat de către instituțiile autorizate.
 2. Nici una dintre părțile terțe nu se face responsabilă pentru, dar fără a se limita, la pierderi de venituri sau profituri anticipate, orice posibilă pierdere materială, eventuale costuri rezultate de posibile întârzieri sau incapacitatea livrării produsului la termen.
 3. Contractorul nu garantează sub nici o formă că website-ul va genera profit, vânzări, expunere, promovare a brandului sau alte beneficii similare garantate Contractantului. Contractorul nu își asumă nici o responsabilitate dacă website-ul nu duce la rezultatele așteptate de către client.
 4. Orice modificare a acestui contract trebuie redactată, semnată și atașată acestui contract pentru a fi considerată valabilă.
 5. Contractantul se angajează să trimită o scanare / fotografie a contractului semnat, în format electronic.

§7 Semnătură

Date personale

Date de contact

Adresa de corespondență

Date companie

Completați numai dacă încheiați un contract în numele companiei și sunteți autorizat să o reprezentați. NU completați câmpurile de mai jos daca încheiați contractul ca persoană fizică.

Semnătură

Introducerea numelui și prenumelui dumneavoastră echivalează cu plasarea unei semnături digitale, care este obligatorie din punct de vedere juridic, precum și a unei semnături scrise de mână. Pentru a valida contractul trebuie să semnați cu același nume și prenume, așa cum sunt indicate în partea de sus a formularului.

După semnarea electronică a contractului, veți primi o confirmare prin e-mail a încheierii acestuia iar ulterior vă vom trimite versiunea semnată de noi.

×
×

Cart